Zpět na hlavní stranu

INFRAZOR

 

Ochranná skla pro nahlížení do pecí

 

 

Infrazor - je nově vyvinuté sklo pro nahlížení do pecí a dalších tepelných zařízení pro tavení, tepelné zpracování, výpal, ohřev, kalení a pod.

Sklo Infrazor poskytuje potřebnou ochranu pracovníka proti škodlivému záření a oslnění, ale zajišťuje také dokonalou rozlišovací schopnost detailů v pecích potřebnou pro správné posouzení stavu v peci (stavební stav, děje v peci při tavení rozvinutí plamene, stav výrobků a pod.)

Sklo absorbuje škodlivé infračervené záření v blízké a střední oblasti, t. j. od 780 do 2 000 nm.

Infrazor dodáváme v ochranných stupních 2 až 8 v klasickém provedení a v ochranném stupni 4 až 8 s pokovenou odrazivou vrstvou pro oblast teplot od 1 210 do 1 800 °C. Při použití skla s pokovenou odrazivou vrstvou dochází k omezenému ohřátí skla a tím k sekundárnímu vyzařování ze skla na uživatele.

Skla odpovídají evropské normě EN 171 a jsou označena následovně:

 

IF 4 - 5 SCS 1

IF - obchodní název Infrazor, 4 - označení filtru proti IČ záření, 5 - ochranný stupeň, SCS - označení výrobce Severosklo, 1 - třída dioptrického účinku

 

 

Sklo Infrazor je určeno pouze pro nahlížení do pecí a tepelných zařízení. Není vhodné pro sváření elektrickým obloukem.

 

Použití:

Skla pro nahlížení do pecí a tepelných zařízení jsou potřebná ve sklárnách, slévárnách, ocelárnách, železárnách, kalírnách, kovárnách, keramických provozech, porcelánkách, závodech chemického průmyslu a obecně všude tam, kde se provádí tavení, vypalování a tepelné zpracování za vyšších teplot.

Sklo se používá v ručních štítcích, brýlích, kuklách nebo závěsných rámečcích trvale umístěných u pecí. Lze jej použít i jako štítu proti oslnění obslužných profesí (na jeřábech a pod.)

 

Význam použití:

Nahlížení jinými skly (kobaltová a pod.) nezaručuje ochranu zraku proti oslnění a hlavně proti účinkům infračerveného záření.

Použitím např. svářečských skel se zeleným průhledem je zajištěna ochrana zraku, nemají však dostatečnou rozlišovací schopnost. Sklo Infrazor svým modrým zabarvením odfiltruje zejména silnou radiaci v červené oblasti a pomáhá tím ke zvýraznění teplotních rozdílů v peci i tavenině. Současně poskytuje celkově větší kontrast vidění a tím větší rozeznatelnosti detailů v peci.

Pro trvalé použití v malé vzdálenosti od silného tepelného záření a zajištění delší životnosti skla při tepelných rázech (zavírání a otvírání otvorů, provoz roztáčecích pecí ve sklárnách), pro snížení zahřátí vlastního skla a výraznou redukci sekundárního záření ze skla je vhodné používat skla s pokovenou vrstvou směrem ke zdroji.

 

Možnosti dodávky:

Infrazor nepokovený OS 2 až 8

Infrazor pokovený OS 4 až 8

Infrazor je možné dodat jako kruhová skla do brýlí, pantotvary do brýlí a pravoúhlá skla do rozměru 700 x 360 mm v nepokoveném provedení. U pokovených skel je maximální velikost tabule 220 x 200 mm.

 

Tabulka doporučeného použití podle EN 171:

 

ochranný stupeň teplota do °C
2 1110
2,5 1140
3 1210
4 1290
5 1390
6 1500
7 1650
8 1800

 

Křivka prostupu :

 

C 5130
    ochranný štít pro slévače s průměrem skel dia 50 mm

 

HPO
    Hnědé kožené pouzdro - pomůcka pro technology,mistry a ved. pracovníky v teplých provozech. Ochranný filtr proti infračervenému záření v koženém pouzdře se dodává se v pokoveném a nepokoveném provedení. Může být dodáváno v vytlačeným logem nebo jménem firmy.

CPO KS
    Černé kožené pouzdro -pomůcka pro technology,mistry a ved. pracovníky v teplých provozech. Ochranný filtr proti infračervenému záření v koženém pouzdře se dodává se v pokoveném a nepokoveném provedení. Logo nebo jméno firmy je prováděno zlatotiskem.

 

brýle IF 4
    jednoduché papírové ochranné brýle proti infračervenému záření pro návštěvníky skláren, sléváren, oceláren