Zpět na hlavní stranu

SVAR - ochranné sklo pro svářeče

Svářečské sklo je ploché barevné sklo zelené barvy, které slouží k ochraně zraku před účinky záření vznikajícího při svařování.


Použití

Doporučené použití ochranných svářečských filtrů pravoúhlých a kruhových tvarů pro svařování plamenem je uvedeno v tabulce:

Stupeň ochrany Doporučené použití spotřeba v l/hod.
    plynu objem. výkon
3 Lehké řezání plamenem    
4 Svařování a pájení natvrdo acetylén do 70
  Řezání plamenem kyslík do 900
5 Svařování a pájení natvrdo acetylén 70 až 200
  Řezání plamenem kyslík 900 až 2000
6 Svařování a pájení natvrdo acetylén 200 až 800
  Řezání plamenem kyslík 2000 až 4000
7 Svařování a pájení natvrdo acetylén nad 800
  Řezání plamenem a opalování kyslík 4000 až 8000
8 Řezání plamenem kyslík nad 8000

Pravoúhlé destičky se používají pro svařování elektrickým obloukem, případně pro plazmatické svařování.

Kruhová skla a pantotvary zasazené do brýlí se používají pro svařování plamenem nebo tvrdé pájení. Nízké ochranné stupně jsou určeny pro jeřábníky a manipulační profese ve svařovnách.

Pokovené svářečské filtry jsou vhodné pro svařování v uzavřených a lesklých nádobách, pro svařování metodami MIG, MAG, TIG a plazmatické svařování.

Svářečské filtry nesmějí být nahrazeny jinými barevnými skly, která neposkytují ochranu zraku před účinky záření.

Balení

Pravoúhlé destičky jsou baleny do kyselinoprostého papíru, jednotlivě proloženy a po 10 kusech zabaleny do balícího papíru. Každý filtr a každý balíček jsou označeny identifikačními znaky.

Pantotvary a kruhové ochranné filtry jsou baleny do kartonků po 50 kusech, každý filtr a každé balení je značeno identifikačními znaky.

Čištění

Lze provádět vodou, lihem a běžnými prostředky určenými pro mytí skla.

Životnost

Životnost filtru je limitována prasknutím skla. Proti znečištění odlétajícími kapičkami kovu při svařování je filtr chráněn čirým předsádkovým sklem. Po celou dobu životnosti zůstávají ochranné vlastnosti filtru nezměněny. Při požkození filtru musí být použit filtr stejného ochranného stupně, jaký byl nasazen v kukle nebo brýlích před jeho požkozením.


Výroba

Pravoúhlé destičky se běžně vyrábějí v ochranných stupních 8 až 14, lze dodat i v ochranných stupních 3 až 7, v provedení s pokovenou odrazivou vrstvou pak v ochranných stupních 8 až 15.

Kruhová skla se běžně dodávají o průměru 50 mm v ochranných stupních 3 až 8, lze vyrobit i jiné průměry a ve vyšších ochranných stupních. Veškerá skla jsou vyráběna v tloušťkách od 2,4 mm do 3,2 mm.

Ochranné účinky

Pro lidské oko je nebezpečné záření v oblasti UV, t. j. s vlnovou délkou pod 400 nm a v oblasti IČ, t. j. s vlnovou délkou nad 800 nm.

Ultrafialové záření vyvolává chemické změny v rohovce, bělimě, oční čočce a na sítnici. Záření o vlnové délce pod 320 nm způsobuje zánět spojivek, zatímco dlouhovlnné UV záření vyvolává v oku fluorescenci, která vede ke snížení kontrastu. UV záření ve vlnových délkách pod 300 nm dráždí kůži a usmrcuje bakterie. Škodlivost UV záření pro živou hmotu je největší v oblasti vlnových délek kolem 260 nm, kdy je absorbováno nukleovými kyselinami v buněčném jádru. Buňky odumírají a vzniká nádorové bujení. UV záření ohrožuje kůži, a to do hloubky 0,6 mm. Samozřejmě též kůži očních víček a přední povrch oka. Dochází k jejich zduření.

Infračervené záření způsobuje tepelné změny v rohovce, oční čočce a na sítnici. IČ záření vyvolává šedý zákal.

Ochranné svářečské filtry SVAR bezpečně chrání proti všem výše uvedeným škodlivým zářením a umožňují dobrou rozlišovací schopnost při práci, neboť jejich největší prostup je v oblasti vlnových délek 560 - 565 nm, tedy v oblasti maximální citlivosti lidského oka.

Pokovené ochranné sklo

Pokovené ochranné sklo pro svářeče je opatřeno kovovou vrstvičkou, dokonale spojenou se základním sklem, které takto dobře odráží tepelné paprsky.

Je vhodné hlavně pro svařování v uzavřených nebo lesklých nádobách, pro extrémní proudové hodnoty, svařování metodami MIG, MAG, TIG a plazmatické svařování.

Pokovená vrstva odráží tepelné paprsky, které jinak ochranné sklo pohlcuje, a nedochází k jeho zahřívání. Dlouhodobým používáním nepokoveného ochranného skla v extrémních podmínkách hrozí nebezpečí přehřívání oka a tím do jisté míry i jeho ohrožení.

Barevnost destiček, charakter spektrální křivky prostupu se pokovením nemění.

Vhodnost použití a ochranné vlastnosti jsou ověřeny státní zkušebnou v Aalenu v SRN a vyhovují EN 166 a EN 169.

Dodávané rozměry jsou převážně 110 x 90 mm. Max.rozměr tabule 220x200mm

 
 
plastová kukla HBT
  • lehká plastová kukla s nastavitelným hlavovým křížem, pro rozměr skla 110*90 mm