Zpět na hlavní stranu

SVAR - ochranné sklo pro svářeče

Svářečské sklo je ploché barevné sklo zelené barvy, které slouží k ochraně zraku před účinky záření vznikajícího při svařování.


Ochranné účinky

Pro lidské oko je nebezpečné záření v oblasti UV, t. j. s vlnovou délkou pod 400 nm a v oblasti IČ, t. j. s vlnovou délkou nad 800 nm.

Ultrafialové záření vyvolává chemické změny v rohovce, bělimě, oční čočce a na sítnici. Záření o vlnové délce pod 320 nm způsobuje zánět spojivek, zatímco dlouhovlnné UV záření vyvolává v oku fluorescenci, která vede ke snížení kontrastu. UV záření ve vlnových délkách pod 300 nm dráždí kůži a usmrcuje bakterie. Škodlivost UV záření pro živou hmotu je největší v oblasti vlnových délek kolem 260 nm, kdy je absorbováno nukleovými kyselinami v buněčném jádru. Buňky odumírají a vzniká nádorové bujení. UV záření ohrožuje kůži, a to do hloubky 0,6 mm. Samozřejmě též kůži očních víček a přední povrch oka. Dochází k jejich zduření.

Infračervené záření způsobuje tepelné změny v rohovce, oční čočce a na sítnici. IČ záření vyvolává šedý zákal.

Ochranné svářečské filtry SVAR bezpečně chrání proti všem výše uvedeným škodlivým zářením a umožňují dobrou rozlišovací schopnost při práci, neboť jejich největší prostup je v oblasti vlnových délek 560 - 565 nm, tedy v oblasti maximální citlivosti lidského oka.

Použití

Doporučené použití ochranných svářečských filtrů pravoúhlých a kruhových tvarů pro svařování plamenem je uvedeno v tabulce:

Pravoúhlé destičky se používají pro svařování elektrickým obloukem, případně pro plazmatické svařování.

Kruhová skla a pantotvary zasazené do brýlí se používají pro svařování plamenem nebo tvrdé pájení. Nízké ochranné stupně jsou určeny pro jeřábníky a manipulační profese ve svařovnách.

Pokovené svářečské filtry jsou vhodné pro svařování v uzavřených a lesklých nádobách, pro svařování metodami MIG, MAG, TIG a plazmatické svařování.

Svářečské filtry nesmějí být nahrazeny jinými barevnými skly, která neposkytují ochranu zraku před účinky záření.

Výroba

Sklo se vyrábí v ochranných stupních 2,5-14,max.velikost tabule je 1050x900 mm, střední síla skla 2,4-3,2mm. Pokovená skla se vyrábí v ochranných stupních 8 až 15., max. rozměr 220x200 mm

Kruhová skla se běžně dodávají o průměru 50 mm v ochranných stupních 3 až 8, lze vyrobit i jiné průměry a ve vyšších ochranných stupních. Veškerá skla jsou vyráběna v tloušťkách od 2,4 mm do 3,2 mm.

Balení

Pravoúhlé destičky jsou baleny do kyselinoprostého papíru, jednotlivě proloženy a po 10 kusech zabaleny do balícího papíru.Další možnost balení je jednotlivě do folie. Každý filtr a každý balíček jsou označeny identifikačními znaky.

Pantotvary a kruhové ochranné filtry jsou baleny do kartonků po 50 kusech, každý filtr a každé balení je značeno identifikačními znaky.


Pokovené ochranné sklo

Pokovené ochranné sklo pro svářeče je opatřeno kovovou vrstvičkou, dokonale spojenou se základním sklem, které takto dobře odráží tepelné paprsky.

Je vhodné hlavně pro svařování v uzavřených nebo lesklých nádobách, pro extrémní proudové hodnoty, svařování metodami MIG, MAG, TIG a plazmatické svařování.

Pokovená vrstva odráží tepelné paprsky, které jinak ochranné sklo pohlcuje, a nedochází k jeho zahřívání. Dlouhodobým používáním nepokoveného ochranného skla v extrémních podmínkách hrozí nebezpečí přehřívání oka a tím do jisté míry i jeho ohrožení.

Barevnost destiček, charakter spektrální křivky prostupu se pokovením nemění.

Vhodnost použití a ochranné vlastnosti jsou ověřeny státní zkušebnou v Aalenu v SRN a vyhovují EN 166 a EN 169.

Dodávané rozměry jsou převážně 110 x 90 mm. Max.rozměr tabule 220x200mm

Čištění

Lze provádět vodou, lihem a běžnými prostředky určenými pro mytí skla.

Životnost

Životnost filtru je limitována prasknutím skla. Proti znečištění odlétajícími kapičkami kovu při svařování je filtr chráněn čirým předsádkovým sklem. Po celou dobu životnosti zůstávají ochranné vlastnosti filtru nezměněny. Při poškození filtru musí být použit filtr stejného ochranného stupně, jaký byl nasazen v kukle nebo brýlích před jeho poškozením.


 
 
plastová kukla HBT
  • lehká plastová kukla s nastavitelným hlavovým křížem, pro rozměr skla 110*90 mm